Idioma:   

Administració de finques

realitzem les tasques d'administració de la finca de forma seriosa i transparent

PROFESSIONALS EN LA GESTIÓ DE FINQUES

Segons el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, una de les funcions principals d’un administrador de finques és la gestionar els béns immobles de tercers amb criteris professionals. Això significa: vetllar pel bon funcionament de la finca i donar un servei seriós i honest a les comunitats de veïns, propietaris i arrendataris per facilitar les tasques de gestió.

AL SERVEI DE LES COMUNITATS DE PROPIETARIS

ASSESSORAMENT EN GESTIÓ DE FINQUES

La gestió d’una finca implica la realització de tasques legals, tècniques i comptables que van des del pagament de factures per serveis, a ocupar-se de les relacions laborals amb els empleats de la finca o la resolució de conflictes veïnals.

Posem el nostre equip, integrat per professionals en els diferents àmbits involucrats en la gestió de finques, al servei de les comunitats de propietaris per realitzar les tasques d’administració de la finca de forma seriosa i transparent i vetllar pel bon funcionament de la comunitat.

ASSESSORAMENT INTEGRAL

Proporcionem assessorament jurídic, fiscal, econòmic, laboral i tècnic a les comunitats de veïns, així com informació (i tramitació, en cas necessari) de les ajudes i subvencions a les quals pugui tenir dret l’edifici.

TASQUES ADMINISTRATIVES I COMPTABLES

Des de la gestió del cobrament dels rebuts de la comunitat als veïns fins a preparar el pla de despeses i ingressos i portar una comptabilitat adequada, realitzem totes les tasques administratives i comptables relacionades amb la gestió de la finca.

TASQUES TÈCNIQUES

Executem els acords que s’adoptin per part de la comunitat quant a obres i manteniment i conservació de la finca: des de la sol·licitud de pressupost, gestió dels sinistres amb la companyia d’assegurances i control dels proveïdors.

MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES VEÏNALS

Una de les tasques que considerem fonamentals és la d’actuar com a mediador en conflictes entre la comunitat i un veí, entre veïns o entre la comunitat i les administracions públiques, buscant solucions de forma àgil i eficaç.

CONTACTA AMB NOSALTRES

(*) Camps obligatoris